Purest OÜ teostab vanemate puit- ja palkhoonete
restaureerimis- ning ehitustöid.

 

Projekteerime ja valmistame ajalooliste ehitustehnikate eeskujul puidust väikehooneid nagu saunad, aidad, varikatused ja paviljonid.

 

Korraldame muinsuskaitsealaseid uuringuid, eritingimusi, restaureerimistöid ja järelevalvet.