2015. aastast osaleme SA Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse algatatud maa-arhitektuuri restaureerimise nõustamisvõrgustikus. Kui teil on maamaja mis vajab korrastamist ning vajate restaureerimise alast nõu, leiame teie lähipiirkonnast nõustaja.

 

Hoone kasutuse ning eri tarindite korrastamise võimaluste selgitamise kõrval edastame andmeid lähipiirkonna ehitajate, restauraatorite, katusekatjate, pottseppade jm ehitusspetsialistide kohta.

 

Vana rehemaja omaniku esmanõustamine toimub tasuta! Rehemaja omaniku esmanõustamisel tuleb täita vastav akt ning vastata vabavormiliselt kümnele küsimusele.